Metafyzický Střed Dialektiky | osobní projekt

Po delší době jsem dokončil tento velmi osobní projekt, který je alegorií, podobenstvím a zamyšlením. V našem životě jsme velmi často vybízeni k volbě mezi dvěma zdánlivě nesmiřitelnými opozity, které se mohou stát extrémy. Tyto extrémy jsou vlastně Učitelé, kteří nás upozorňují na přibližování se k mezi, která způsobuje utrpení.
 

Metafyzický Střed Dialektiky : Extrémy poukazují na potřebu Harmonie


Pokud Vám jako důvod stačí toto krátké vysvětlení, tak nemusíte číst dále, kde se snažím konkrétněji popsat klíč k porozumění 3D scény.

transparent-link 140x140 detail03-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner transparent-link 140x140
Inspiraci jsem nacházel a nacházím v klasických knihách jako Bible, Korán, Tao te ťing, Nag Hammádí codex , Labyrint světa a ráj srdce (Jan Ámos Komenský),... Koncept je vystavěn na nadčasových pradávných symbolech a univerzálních archetypech, které přesahují kulturní identitu : Světlo, Tma, Trojice, Kříž, Svastiky, Hexagram, Caduceus, Uroboros, racionální a iracionální Numerologie, Fibonacciho posloupnost, atd.)
transparent-link 140x140 detail01-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner
transparent-link 140x140
V našem životě jsme velmi často vybízeni k volbě mezi dvěma zdánlivě nesmiřitelnými opozity, které se mohou stát extrémy. Tyto extrémy jsou vlastně Učitelé, kteří nás upozorňují na přibližování se k mezi, která způsobuje utrpení.
transparent-link 140x140 detail05-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner

transparent-link 140x140
Tak jako ve známé řecké báji o Íkarovi, který chtěl letět výš a ještě výš blíže ke Světlu... Zamiloval se do představy dotknout se Slunce, ztratil půdu pod nohama a kontakt se Zemí,
aby ji opět smrtící rychlostí našel.
transparent-link 140x140 detail02-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner transparent-link 140x140
O příbězích, kde byli hrdinové pohlceni Temnotou ani není třeba mluvit, protože nás jich obklopuje bezpočet.
transparent-link 140x140
detail01b-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner transparent-link 140x140
To, co může být obecně vnímáno dobrem a krásou se při překročení určité míry může stát zlem a hnusem. To co je mnohdy vnímáno jako zlo je pak vyrovnávajícím protizávažím. Protiklady mají svoje hranice, za nimiž dochází ke "Smrti". Nemusí to být hned smrt fyzická, ale také „jen“ přeměna stavu v Pravý či Levý opak po vzoru kyvadla nebo vah. Podobně jako provazochodci, balancujeme a kráčíme mezi kvanty možností.
transparent-link 140x140
detail07-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner

transparent-link 140x140
Levá nebo Pravý ?
Klid a nebo Aktivita ?
Zaměřit se Dovnitř nebo Ven ?
Působit Negativně či Pozitivně ?
Užívat si Temnoty nebo Světla ?  
Vzhlížet Nahoru či shlížet Dolů ?
Být sebestředný Sobec a nebo Mučedník, který se rozdá pro druhé ?
Řídit se Rozumem a Racionalitou a nebo Pocity a Intuicí ?
Preferování Otcovského nebo Mateřského principu ?
Svazovat se Řádem intelektu nebo podvolovat se Anarchii těla a pudů ?
transparent-link 140x140 detail10-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner

transparent-link 140x140
Pokud zůstáváme delší dobu v extrémní situaci, tak přichází utrpení a někdy i Smrt a je už Jedno, zda z Levé nebo Pravé strany, Shůry nebo z Temnot...
transparent-link 140x140

detail04-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner
transparent-link 140x140

Extrémy poukazují na potřebu Harmonie.
Není nakonec ještě cesta třetí?
cesta
transparent-link 140x140
Středu
transparent-link 140x140 detail08-methaphysical axis of dialectica 08-2015 jan brukner transparent-link 140x140
V 3D obrazu používám poměrně často svastiky. Je to symbol s mnoha tisíci lety tradice v různých kulturách po celém světě. Je to také úžasný příklad archetypálního myšlení člověka, který si na základě empirického sledování přírody uvědomuje protichůdnost sil a jevů, které ho obklopují a jsou jeho součástí. Ať již je to v projevu gravitačních sil nebo protichůdnosti vybíjení a nabíjení "energie" či lidských povahových rysů. Pro širší vnímání svastiky a vyvarování se zbytečným předsudkům a nepochopení přikládám mapu níže.
transparent-link 140x140 Swastika and Swavastika in different cultures of the World historical examples of archetypal symbols 08-2015 jan brukner

POUŽITÉ TECHNIKY :
 Cinema 4D (3d, sochání, svícení)
 BodyPaint (texturování)
  BlackMagicFusion (kompozice)
 
DIGITAL ARTIST   Jan Brukner
 "surrealistický" obraz        DATE
 Metafyzický Střed Dialektiky : Extrémy poukazují na potřebu Harmonie
    osobní projekt
08 / 2015