PLZEŇ | evropské hlavní město kultury 2015

V rámci propagační kampaně EHMK 2015 (Evropské hlavní město kultury) jsem pracoval na realizaci klíčového vizuálu a několika ilustrací s tématikou českého města PLZEŇ. Šlo o velmi zajímavou a kreativní spolupráci. Je pro mne ctí, že jsem se mohl podílet na tomto projektu a přispět svým málem k propagaci Plzně a České Republiky.


WORKING ROLE / WHAT I DID :

  • vývoj vizuálu
  • koncepční tvorba / design
  • ilustrace
  • finální vizuál pro TISK / WEB / tv  
Město PLZEŇ se mimo jiné proslavilo tradičním pivním průmyslem. Lidé v zahraničí dokonce Plzeň často vnímají pouze jako značku piva a nemají tušení, že se jedná i o stejnojmenné město v České Republice. Creative director Petr Hanousek se na mne obrátil s myšlenkou realizace motivu, který by doslova provedl řez zažitým vnímáním města. S inspirativními hesly:
"Plzeň není jen pivo", "Otevřte si Plzeň", "Otevřte si svůj plzeňský ráj !" na stole ležela  myšlenka didaktického řezu pivním půllitrem
a zobrazení dalších přehlížených pokladů města.
transparent-link 140x140
plzen 2015 visual-ilustrace progress
transparent-link 140x140
V úzké spolupráci s realizačním teamem Plzeň 2015, o.p.s. a pod kreativním vedením Petra Hanouska jsme započali vývoj. Obsah vizuálu se v průběhu času měnil a rozšiřoval. Cílem bylo co nejlépe vystihnout hlavní tématické okruhy města - architektura, kultura a umění, průmysl, sport, osobnosti a rodáci města Plzeň. Toto vše bylo spojeno prvkem obřího pivního půllitru do jednoho velikého fantazijního diorámatu. Od myšlenky řezu jsme se v první fázi vývoje přesunuli k motivu sklenice piva otevřené po vzoru knihy, která vypráví své příběhy.
transparent-link 140x140

transparent-link 140x140
Zvolil jsem klasický český půllitr z lisovaného skla s typickými kulatými "piškotovými" prolisy, které korespondují s logem Plzeň 2015. Inspiroval jsem se designem, který navrhl roku 1972 ak. soch. Jiří Brabec (1933-2005). Jím navržené pivní půllitry z let 1972 až 1981 byly v československých hospodách hojně užívány ještě v 90. letech minulého století. V samotném půllitru a okolo něj se nachází celá řada motivů a symbolů, které zabraly mnoho hodin studia reálií, fotografií míst a vztahů mezi nimi. Kompletní výčet motivů můžete vidět v obrázkové legendě níže. transparent-link 140x140  plzen 2015 depth-pohledy wip
transparent-link 140x140
Technologicky šlo o kombinaci celé řady technik. Počínaje klasickou kresbou konceptů a studie designů přes digitální malbu, retuše, 3D cgi, pokročilé montáže obrazu. Všechny prvky jsou pro další možná užití animovatelné. Vývoj a realizace vizuálu trvala asi měsíc a půl. Dále jsem se také věnoval realizaci samostatných ilustrací klasických symbolů města - znak města, zvon sv . Bartoloměje, plzeňský anděl, ke kterému  se pojí jedna z městských pověstí.
transparent-link 140x140
Šlo o velmi zajímavou a kreativní spolupráci a je pro mne ctí, že jsem se mohl podílet na tomto projektu a přispět svým málem k propagaci Plzně a České Republiky.
transparent-link 140x140

POUŽITÉ TECHNIKY :
 digitální malba
 3D grafika/ cgi
 kreativní retuše
fotomontáž
CREDITS (VISUALS ABOVE) :
DIRECTOR / CREATIVE DIRECTOR   Petr Hanousek
 VISUAL DIRECTOR / DIGITAL ARTIST   Jan Brukner
 Tisková kampaň ATL / BTL / "TV packshot" / ilustrace    CLIENT ADVERTISING AGENCY/ DIRECTOR  DATE
 PLZEŇ - Hlavní město evropské kultury 2015
   Plzeň 2015 o.p.s.
Plzeň 2015 o.p.s. / Hanousek  2014