Jan Brukner's RSS http://smtpauth.jan-brukner.cz/ Wed, 13 Nov 2019 07:07:48 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) HARAFICA | Cigánova smola http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/189-harafica-ciganova-smola Chvílemi to byla akvarelová animovaná omalovánka a jindy zas 3D konstrukční práce. Více jak dva měsíce jsem se v nadstandardně intenzivním produkčním nasazení toulal se čtyřmi animovanými postavičkami krajinou Bílých Karpat, Slovácka a Chřibských lesů. Téměř 70 záběrů s desítkami malovaných lokací plyne ve vodových barvách a především veselé muzice hudební cimbálové skupiny Harafica.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Thu, 30 Jun 2016 14:08:51 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/189-harafica-ciganova-smola
HARAFICA | The Gipsy Man’s Misfortune http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/190-harafica-ciganova-smola-eng I wandered in the landscape of White Carpathians, Slovakia and Chriby forests with four animated characters  in a non-standard intensive production (for more than two months). Sometimes it was a watercolor animated coloring book and another time the 3D design work. Almost 70 shots with dozens of locations  flow thanks to watercolor techniques  and mostly cheerful music of czech cimbalom band Harafica.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Thu, 30 Jun 2016 16:16:33 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/190-harafica-ciganova-smola-eng
HGF Ostrava | ze světa odpadu na Měsíc http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/187-hgf-promovideo2016-cz

Dva krátké nízkorozpočtové filmy k propagaci studijních oborů Hornicko-geologické fakulty při Technické univerzitě v Ostravě. Ve filmech divák navštíví sci-fi prostředí měsíční těžební základny a světa zavaleného odpadem.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 17 Jan 2016 18:39:59 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/187-hgf-promovideo2016-cz
HGF Ostrava | from the world landfill to the moon http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/188-hgf-promovideo2016-eng

Two short low-budget films to promote the study subjects at Mining and Geology faculty at the Technical University in Ostrava. In the films viewer visits a sci-fi environment of lunar mining base and world covered by waste.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 17 Jan 2016 18:40:37 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/188-hgf-promovideo2016-eng
Metafyzický Střed Dialektiky | osobní projekt http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/185-metafyzicky-stred-dialektiky Po delší době jsem dokončil tento velmi osobní projekt, který je alegorií, podobenstvím a zamyšlením. V našem životě jsme velmi často vybízeni k volbě mezi dvěma zdánlivě nesmiřitelnými opozity, které se mohou stát extrémy. Tyto extrémy jsou vlastně Učitelé, kteří nás upozorňují na přibližování se k mezi, která způsobuje utrpení.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 31 Aug 2015 19:06:57 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/185-metafyzicky-stred-dialektiky
Methaphysical Axis of Dialectica | personal project http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/186-metafyzicky-stred-dialektiky-eng After some time I finished this very personal project, which is an allegory, parables and reflection. In our lives we are often urged to choose between two seemingly irreconcilable opposites, which can become extreme. These extrems are actually Teachers who reminds us the approaching limit that causes suffering.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 31 Aug 2015 19:06:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/186-metafyzicky-stred-dialektiky-eng
PLZEŇ | evropské hlavní město kultury 2015 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/180-plzen-ehmk-cz V rámci propagační kampaně EHMK 2015 (Evropské hlavní město kultury) jsem pracoval na realizaci klíčového vizuálu a několika ilustrací s tématikou českého města PLZEŇ. Šlo o velmi zajímavou a kreativní spolupráci. Je pro mne ctí, že jsem se mohl podílet na tomto projektu a přispět svým málem k propagaci Plzně a České Republiky.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Fri, 09 Jan 2015 16:21:07 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/180-plzen-ehmk-cz
PILSEN | European Capital of Culture 2015 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/184-plzen-ehmk-en As a part of a promotional campaign ECC 2015 (European Capital of Culture) I worked on the realization of key visual and several illustrations thematically connected with the Czech town of Pilsen. It was a very interesting and creative collaboration and it was an honor for me that I could participate in this project and contribute a little to the promotion of Pilsen and Czech Republic.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Fri, 09 Jan 2015 16:24:08 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/184-plzen-ehmk-en
KOZEL | vánoční trhy http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/181-kozel-market-christmas Pohádkové vánoční trhy v malé vesničce přikryté čerstvě napadaným sněhem. Na první pohled klasická zimní scenérie až na tu výzdobu... Na stromech mihotavě svítí pivní půllitry a v pozadí se tyčí po vzoru vánočního stromečku ozdobený komín pivovaru. To jsou vánoce, které jsem tvořil ve spolupráci s reklamní agenturou TRIAD Advertising pro český pivovar - Velkopopovický Kozel.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 07 Jan 2015 17:37:02 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/181-kozel-market-christmas
KOZEL BEER | goat market http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/182-kozel-market-christmas-en Fairy Christmas markets in a small village covered with fresh snow. At first sight classic winter scenery except the decoration... There are flickering beer mugs on the trees and the brewery chimney in the background is decorated like a christmas tree. This is Christmas, which I made in collaboration with the advertising agency TRIAD Advertising for Czech brewery - Velkopopovicky Kozel.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 07 Jan 2015 17:37:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/182-kozel-market-christmas-en
PROFILE http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/profile-menu Fantasy, creative ideas, visual directions, emotions, atmosphere and systematic approach are the basic concepts of creation for me.

I am very pleased to welcome you on my portfolio. By now I work as a creative freelancer living in Prague (the Czech Republic). I can offer professional approach and creativity with more than  10 years of experience in the field of the visual industry.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 30 Oct 2019 15:19:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/profile-menu
PROFIL http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/178-profile-cz Fantazie, kreativní idea, vizuální směry, emoce, atmosféra
a systematický přístup jsou pro mne základní pojmy tvorby.

Jsem velmi potěšen, že Vás mohu přivítat  na stránkách svého portfolia. Touto dobou působím jako kreativní tvůrce na volné noze s bydlištěm v Praze. V rámci spolupráce mohu nabídnout profesionální přístup a kreativitu s více jak deseti lety zkušeností v oboru vizuální tvorby.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 30 Oct 2019 15:00:34 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/component/content/article/2-uncategorised/178-profile-cz
NA CESTE | česká televize http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/127-na-ceste-czechtv-cz Znělka pro cestopisný magazín NA CESTĚ. Pořad již běží na obrazovkách ČESKÉ TELEVIZE od roku 2006 a to pod taktovkou filmové produkční společnosti FRMOL. V roce 2014 znělka prodělala významné vizuální změny, na kterých jsem se opět pracovně setkal s Pavlem Sadílkem. Znělka tak byla mimo jiné předělána do HD kvality a některé části prostředí jsem kompletně přepracoval.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:48:02 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/127-na-ceste-czechtv-cz
NA CESTE | czech tv http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/156-na-ceste-czechtv-en Jingle for the TV travel magazine NA CESTE (On The Journey). This magazine has been broadcasting on Czech Television since 2006 under the leadership of film produce company FRMOL. In 2014 the jingle was changed and I worked on these changes again with Pavel Sadilek. The jingle was among others remade to HD quality and I completely overdid some parts of the landscapes.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:49:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/156-na-ceste-czechtv-en
PRVNÍ REPUBLIKA http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/108-prvni-republika-cz Seriál české televize  PRVNÍ REPUBLIKA. Postprodukce a VFX realizované studiem  ACE POST (dnešní SPOON studio Praha). Přibližně třičtvrtě roku průběžné práce na lokacích a mattepaintech.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 07 Mar 2016 23:37:00 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/108-prvni-republika-cz
THE FIRST REPUBLIC http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/172-prvni-republika-en Czech TV´s series PRVNI REPUBLIKA (The First Republic). Postproduction and VFX realized by studio ACE POST (today - SPOON Praha). Approximately 9 months of working on locations and mattepaintings.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 07 Mar 2016 23:37:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/172-prvni-republika-en
ORIFLAME | jarní http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/98-oriflame-jarni-cz Krátká reklamní sponzorská znělka  ORIFLAME ,  realizované studiem  ACE POST (SPOON)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 03 Sep 2014 15:53:28 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/98-oriflame-jarni-cz
DINOAQUARIUM | Kronosaurus http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/120-dinopark-kronosaurus-cz Krátký 3D (stereoskopický) animovaný film pro zábavné parky  DINOPARK  Produkce a autorská realizace studiem  ACE POST (nyní SPOON STUDIO).

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:56:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/120-dinopark-kronosaurus-cz
ORIFLAME | jarní http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/143-oriflame-jarni-en Short sponsorship jingle for ORIFLAME, realized by studio ACE POST (SPOON)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Wed, 03 Sep 2014 15:55:04 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/143-oriflame-jarni-en
DINOAQUARIUM | Kronosaurus http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/159-dinopark-kronosaurus-en Short 3D (stereoscopic) animated film for the entertainment park DINOPARK. Production and realization by studio ACE POST (today SPOON STUDIO).

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:57:19 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/159-dinopark-kronosaurus-en
ALDABRA 3D http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/101-aldabra3d-cz

Do hlubin oceánu a blízkosti nedostupných ostrovů Madagaskaru s výpravným rodinným dokumentem  ALDABRA 3D v reálném stereoskopickém provedení. Přes dva roky střídavě intenzivní práce na CG prostředích a 3Dmattepaintech. Postprodukce a VFX realizované studiem  ACE POST (SPOON).

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 29 May 2016 14:31:11 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/101-aldabra3d-cz
ALDABRA 3D http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/168-aldabra3d-en

Into the ocean's depth and close to unapproachable Islands of Madagascar with epic family documentary ALDABRA 3D. It's made in real stereoscopy. It was an ongoing work for more than two years with CG environments and 3D mattepaints. ACE POST (Spoon) realized postproduction and VFX.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 29 May 2016 14:31:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/168-aldabra3d-en
VODAFONE | návštěvníci - Krakonoš http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/99-vodafone-krakonos-cz Vánoční část reklamní kampaně  VODAFONE realizované studiem  ACE POST


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:03:53 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/99-vodafone-krakonos-cz
VODAFONE | visitors - Krakonoš http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/147-vodafone-krakonos-en Christmas part of advertising campaign VODAFONE realized by studio ACE POST (Spoon)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:05:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/147-vodafone-krakonos-en
MANDRAGE | siluety http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/116-mandrage-siluety-cz Klip pro hudební skupinu MANDRAGE a jejich skladbu SILUETY. Komplexní realizace prostředí a 3D motivů. Velmi úzká spolupráce s VFX artist Janem Sládečkem, režisérem Tomášem Kasalem a produkční Ditou Knotovou.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Fri, 20 Nov 2015 13:08:02 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/116-mandrage-siluety-cz
MANDRAGE | Silhouettes http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/155-mandrage-siluety-en Music clip for band MANDRAGE and their song SILUETY (Silhouettes). Complex realization of environment and 3D motifs. In collaboration with VFX ARTIST Jan Sladecko, DIRECTOR Tomas Kasal and EXECUTIVE PRODUCER Dita Knotova.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:46:04 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/155-mandrage-siluety-en
SMÄDNÝ MNÍCH | radler http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/95-smadny-mnich-radler-cz TV Spot na slovenské pivo značky SMÄDNÝ MNÍCH realizované studiem  EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:59:38 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/95-smadny-mnich-radler-cz
SMÄDNÝ MNÍCH | radler http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/145-smadny-mnich-radler-en TV spot for slovakian beer called SMÄDNY MNICH (Thirsty Monk) realized by studio EALLIN ANIMATION


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:01:09 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/145-smadny-mnich-radler-en
BOSCH | sportline http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/88-bosch-sportline-cz Tvorba vizuálu packshotu - olympijské sjezdovky pro reklamní spot BOSCH se sportovně-kuchyňskou tématikou, realizované studiem  EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:47:04 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/88-bosch-sportline-cz
BOSCH | sportline http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/137-bosch-sportline-en Creation of packshot visual - olympic downhill course for BOSCH with sport and kitchen thematics, realized by studio EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:47:52 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/137-bosch-sportline-en
ZÁLETNÍCI http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/104-zaljotciki-cz Ruský komediální film  ZALETCHIKI. Postprodukce a VFX realizované studiem  MAGICLAB. Pracoval jsem na několika náročných set-extensions 3D mattepaint scénách.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 16:07:44 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/104-zaljotciki-cz
ZALETCHIKI http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/176-zaljotciki-en Russian comedy ZALETCHIKI. Postproduction and VFX realized by studio MAGICLAB. I worked on a few complex set-extensions 3D mattepaintings.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 16:08:38 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/176-zaljotciki-en
BRAER | hi-tech továrna http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/91-braer-tovarna-cz BRAER je významný ruský výrobce pálených hliněných stavebních prvků. Reklamní spot může díky svému obsahu vypadat jako sci-fi. Až na samotný sci-fi design není však příliš vzdálen realitě, kdy výrobní linka je zcela automatizovaná... Intenzivní práce na vývoji vizuálu, konceptech a designech. Realizováno ve studiu AVION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:50:34 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/91-braer-tovarna-cz
BRAER | hi-tech factory http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/138-braer-tovarna-en BRAER is a significant russian producer of burnt earthen building features. The advertisement might look like a sci-fi. But except the sci-fi design itself, it is not very far from reality, when production line is fully automatized... Intensive work on visual developing, concepts and designs. Realized in studio AVION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:52:09 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/138-braer-tovarna-en
AUKRO | vánoce 2012 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/85-aukro-vanoce2012-cz Mattepainty, 3D lokace a vizuální návrh prostředí pro Vánoční tv kampaň  AUKRO realizované studiem  ACE POST (spoon)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:35:38 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/85-aukro-vanoce2012-cz
AUKRO | vánoce 2012 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/135-aukro-vanoce2012-en Mattepaintings, 3D location and visual design of an environment for Christmas TV campaign AUKRO realized by studio ACE POST (SPOON)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:36:52 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/135-aukro-vanoce2012-en
BILLA | super 8 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/87-billa-super8-cz Vizuální koncepce prostředí pro tv kampaň  BILLA. Spot realizován studiem  EALLIN ANIMATION. Plyšovi hrdinové ve stylizovaném prostředí.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:43:37 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/87-billa-super8-cz
BILLA | super 8 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/136-billa-super8-en Visual concept of an environment for campaign BILLA. Spot was realized by studio EALLIN ANIMATION. Plushy heroes in a stylized environment.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 11:46:03 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/136-billa-super8-en
CONTACT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/contact [grid4 first]

Get in touch

[core name="Jan Brukner" function=" Idea-Maker / Creative 2D 3D artist / " tooltip=":-)" email="artist@jan-brukner.cz" image="images/me_jan-brukner-johnbruk.jpg"] LOCATION: Prague , Czech Republic
PHONE :
  +420 721235897
EMAIL  :  artist@jan-brukner.cz
WEB     :   www.jan-brukner.cz[/grid4]

 

linkedin 01vimeo 01youtube 01twitter 01facebook 01imdb 01behance 01

[grid5]{loadposition qrcode}[/grid5]

{loadposition contact_form}
]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Tue, 10 Sep 2019 21:25:19 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/contact
JEEP | dragon http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/93-jeep-dragon-cz Téměř 2 minuty dlouhý prezentační spot JEEP DRAGON, který byl uveden na automobilovém veletrhu v Pekingu. Krátký film byl určený pro čínský trh, čemuž byl přizpůsoben i samotný vizuál a tematika. Velmi intenzivní a komplexní práce na projektu v průběhu tří týdnů.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:48:49 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/93-jeep-dragon-cz
JEEP | dragon http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/140-jeep-dragon-en Almost two minutes long presentation spot for JEEP DRAGON, which was presented on car fair in Peking. This short movie was designated for chinese market, so the visual and thematics was adapted to this. Very intensive and complex work on project during three weeks.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:50:59 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/140-jeep-dragon-en
CESTA DO LESA http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/107-cesta-do-lesa-cz Česká romantická komedia  CESTA DO LESA. Postprodukce a VFX realizované studiem  MAGICLAB. Drobná spolupráce na filmu při ochraně života zvířecích herců.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:43:02 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/107-cesta-do-lesa-cz
TO THE WOODS http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/169-cesta-do-lesa-en Czech romantic comedy CESTA DO LESA (To the Woods). Postproduction and VFX realized by studio MAGICLAB. Minor collaboration on the movie in protecting of animal actors.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:44:08 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/169-cesta-do-lesa-en
KOFOLA | půlnoční přání http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/66-christmas-jukebox-cz Vizuál Interaktivního vánočního přání pro již dnes tradiční český nealkoholický nápoj KOFOLA. V úzké spolupráci se studiem BrainZ pod záštitou a kreativním vedením reklamní agenturou KASPEN


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 04 Jan 2016 15:21:19 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/66-christmas-jukebox-cz
JARMARA | seznam.cz http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/84-seznam-jarmaraat-cz Vizuální styl a realizace vizuálů virtuálních prostředí pro TV/PRINT/WEB kampaň projektu JARMARA.AT - online bludiště v archivu fiktivního génia a vynálezce Járy Cimrmana..


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:10:21 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/84-seznam-jarmaraat-cz
SNOWHILL | game http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/86-snowhill-game Design vizuálu a ilustrace mobilní herní aplikace zimních radovánek  SNOWHILL realizované studiem  BrainZ MOBILE


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:29:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/86-snowhill-game
ZENTIVA | trombex http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/97-zentiva-trombex-cz Tvorba zimních bobů a animovaného prostředí krevního řečiště k reklamě na farmaceutický preparát TROMBEX. Moje první spolupráce se studiem ACE postproduction (dnes společnost SPOON).


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:06:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/97-zentiva-trombex-cz
A JAK ? | pilotní díl animovaného seriálu http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/118-ajak-cz Pilot animovaného naučného seriálu pro děti A JAK SE TO DĚLÁ? Produkce a autorská realizace studiem  ACE POST (nyní SPOON Praha). Jeden měsíc jsem se zabýval prací na vývoji designů strojů a prostředí. V rámci teamu jsme vytvořili 1. ukázkový díl (vizuál) seriálu.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:55:37 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/118-ajak-cz
DINOPARK 2012 | triceratops http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/119-dinopark-triceratops-cz Animovaný film pro zábavné parky  DINOPARK Produkce a autorská realizace studiem  ACE POST (nyní SPOON STUDIO) a IMAGES FX (nyní PROGRESSIVE FX). Tři měsíce intenzivní práce - 10 minut 3D stereoskopické animace. Věnoval jsem se práci na storyboarding, koncepci, realizaci 3D prostředí a mattepaintingu.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:58:37 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/119-dinopark-triceratops-cz
AND HOW ? | animation series pilot http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/158-ajak-en Pilot episode of an animated educational series for children A JAK SE TO DELA? (And how is it made?). Production and realization by studio ACE POST (now - SPOON Praha). For one month I worked on machines design and environment. Our team made the first visual of the series.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:55:16 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/158-ajak-en
DINOPARK 2012 | triceratops http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/160-dinopark-triceratops-en Animated film for the entertainment park DINOPARK. Production and realization by studio ACE POST (today - SPOON Praha) and IMAGES FX (today - PROGRESSIVE FX). Three months of intensive working - 10 minutes of 3D stereoscopic animation. I worked on preproduction, conception, 3D realization and mattepainting.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:00:07 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/160-dinopark-triceratops-en
JARMARA | seznam.cz http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/131-seznam-jarmaraat-en Visual styling and realization of virtual environments for TV/PRINT/WEB campaign JARMARA.AT - online labyrinth in archive of fictitious genius and inventor Jara Cimrman...


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:17:16 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/131-seznam-jarmaraat-en
KOFOLA | midnight wish http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/132-christmas-jukebox-en Visual design of the interactive Christmas card for czech traditional non-alcoholic drink KOFOLA. It was made in collaboration with studio BRAINZ under the patronage and creative direction of advertising agency KASPEN.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 04 Jan 2016 15:21:36 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/132-christmas-jukebox-en
SNOWHILL | game http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/133-snowhill-game-en Visual design and illustration of a mobile phone game with winter fun called SNOWHILL realized by studio BrainZ MOBILE


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:31:45 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/23-illustration/133-snowhill-game-en
ZENTIVA | trombex http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/148-zentiva-trombex-en Creation of winter skibobs and animated environment of bloodstream for advertisement on pharmaceutical preparation TROMBEX. My first collaboration with studio ACE postproduction (today SPOON Prague studio).


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:07:23 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/148-zentiva-trombex-en
EKO-KOM | samosebou.cz http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/121-ekokom-samosebou-cz JEDEN STATEČNÝ-WESTERN, ČISTÁ ČTVRŤ-NOIR, tak to jsou názvy dvou krátkých hraných filmů z cyklu SAMOSEBOU.CZ. 

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:00:47 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/121-ekokom-samosebou-cz
EKO-KOM | samosebou.cz http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/161-ekokom-samosebou-en JEDEN STATECNY (The Magnificent One) - WESTERN, ČISTÁ ČTVRŤ (The Pure District) - NOIR, these are the names for two live action short movies from cycle SAMOSEBOU.CZ.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 01 Sep 2014 05:07:18 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/161-ekokom-samosebou-en
MARŤÁNCI | 2011 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/94-martanci-2011-cz Koncepty, 3D modeling a mattepainty pro spot s hravými dětskými vitamíny MARŤÁNCI realizované studiem  ACE POST (dnes studio SPOON)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:53:08 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/94-martanci-2011-cz
ESKYMÁK 3D | krátký stereoskopický animák http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/125-eskymak-cz ESKYMÁK 3D je stereoskopický animovaný cartoon kraťas. Produkce a autorská realizace probíhala v rámci 3D/animátorského teamu v  ACE POST (nyní SPOON STUDIO).


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sat, 03 Jan 2015 14:25:18 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/125-eskymak-cz
MARTIANS | 2011 http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/142-martanci-2011-en Concepts, 3D modelling and mattepaintings for advertising spot on playful vitamins for children called MARTANCI (MARTIANS) realized by studio ACE POST (SPOON)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:54:10 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/142-martanci-2011-en
ESKYMÁK 3D | short stereoscopy animation http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/162-eskymak-en ESKYMAK 3D (The Eskimo) is a stereoscopic animated short movie. Production and realization by 3D/animator´s team took place in ACE POST (today - SPOON Praha). I worked mostly on design and realization of 3D stylized environments.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sat, 03 Jan 2015 14:26:37 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/162-eskymak-en
V PERINE http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/103-v-perine-cz Muzikálová rodinná pohádka V PERINE ve 3D stereoskopickém provedení. Postprodukce a VFX realizované studiem ACE POST (SPOON Praha). Projektu jsem se naplno věnoval přes jeden rok.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 16:03:46 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/103-v-perine-cz
THE MAGICAL DUVET http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/175-v-perine-en Musical family story V PERINE (THE MAGICAL DUVET) in 3D stereoscopy. Postproduction and VFX realized by studio ACE POST (SPOON Praha). I worked on this project about a year.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 16:05:39 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/175-v-perine-en
AMNESTY INTERNATIONAL | Small Places Tour http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/128-amnesty-spt-cz Několik drobných VFX efektů ke spotu SMALL PLACES TOUR, který byl realizován studiem  EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:55:57 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/128-amnesty-spt-cz
AMNESTY INTERNATIONAL | Small Places Tour http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/134-amnesty-spt-en A few little VFX effects for spot SMALL PLACES TOUR, which was realized by studio EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 10:56:42 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/134-amnesty-spt-en
PRAGUE - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | krátký dokument http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/130-namesti-republiky-cz Krátký animovaný snímek, který sloužil jako živá ilustrace archeologických nálezů středověkého osídlení na Náměstí Republiky. Byl prezentován na výstavě v hlavním Muzeu města Prahy. Na tomto projektu jsem spolupracoval se "Cinema4D guru" a dlouhodobým kolegou Pavlem Zochem.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:19:38 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/130-namesti-republiky-cz
PRAGUE - NÁMĚSTÍ REPUBLIKY | short documentary http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/165-namesti-republiky-en Short animated movie, which was used like a live illustration for archaeological finds of Middle age settlement on Namesti Republiky (The Republic Square). It was presented on an exposition in The City of Prague Museum. I worked on this project with "Cinema4D guru" and long-term colleague Pavel Zoch.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:21:28 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/165-namesti-republiky-en
G-STRINX | angeldust http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/115-gstrinx-cz Klip pro hudební skupinu G-STRINX a jejich skladbu ANGELDUST. Čtyři lokace, tři různé metody mattepaintingu, opepřené o trochu vfx. Klip realizovaný ve studiu Eallin Animation. V úzké spolupráci s režisérem Karlem Březinou.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sat, 03 Jan 2015 13:50:10 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/115-gstrinx-cz
G-STRINX | angeldust http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/152-gstrinx-en Music clip for band G-STRINX and their song ANGELDUST. Four locations, three different methods of mattepaintings plus a little bit of vfx. Clip was realized in studio Eallin Animation. Close collaboration with director Karel Brezina.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:38:25 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/152-gstrinx-en
RAJEC | šípek a pampeliška http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/90-rajec-pampeliska-cz Ilustrace pro packshot a print kampaně RAJEC realizovaný studiem  EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:57:10 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/90-rajec-pampeliska-cz
SUISSE | lovely dance http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/96-suisse-lovelly-dance-cz Reaklamní spot pro švýcarské SUISSE GARANTIE realizované studiem  UPP POSTPRODUCTION


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:02:00 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/96-suisse-lovelly-dance-cz
PANDORUM http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/106-pandorum-cz Německo/USA Sci-fi  horror  PANDORUM. Postprodukce a VFX realizované studiem  UPP. Přibližně půl roku intenzivní práce na projektu na poli highend texturingu a 3D mattepaintingu.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:48:01 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/106-pandorum-cz
HAWTHORNE | čas léčí http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/109-hawthorne-timeheals-cz Romantická drama-serie USA z lékařského prostředí  HAWTHORNE -TIME HEALS. Postprodukce a VFX realizované studiem  UPP. Spolupráce na komplikované VFX scéně.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:47:08 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/109-hawthorne-timeheals-cz
RAJEC | rosehip and dandelion http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/144-rajec-pampeliska-en Illustration for packshot and print of the campaign for RAJEC realized by studio EALLIN ANIMATION.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:58:28 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/144-rajec-pampeliska-en
SUISSE | lovely dance http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/146-suisse-lovelly-dance-en Advertising spot for SUISSE GARANTIE based in Switzerland and realized by studio UPP POSTPRODUCTION


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:03:00 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/146-suisse-lovelly-dance-en
HAWTHORNE | timeheals http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/170-hawthorne-timeheals-en Romantic USA drama-series from medical environment HAWTHORNE - TIME HEALS. Postproduction and VFX realized by studio UPP. Collaboration on a complicated VFX scene.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:46:40 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/170-hawthorne-timeheals-en
PANDORUM http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/171-pandorum-en Germany/USA sci-fi horror PANDORUM. Postproduction and VFX realized by studio UPP. Approximately half a year of working on this project on highend texturing and 3D mattepainting.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:48:54 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/171-pandorum-en
HON NA ČARODĚJNICE http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/105-season-of-the-wich-cz Akční fantasy film  SEASON OF THE WICH. Postprodukce a VFX realizované studiem  UPP. Přibližně půl roku práce na projektu.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 01 Sep 2014 07:12:12 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/105-season-of-the-wich-cz
SEASON OF THE WICH http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/173-season-of-the-wich-en Action fantasy movie SEASON OF THE WITCH. Postproduction and VFX realized in studio UPP. I spent approximately half a year on this project.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:54:05 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/173-season-of-the-wich-en
LUCINA | jogurtina http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/89-lucina-jogurtina-cz Retuše packshotu pro spot  LUCINA realizovaný studiem  EALLIN ANIMATION.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:51:43 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/89-lucina-jogurtina-cz
LUCINA | jogurtina http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/141-lucina-jogurtina-en Retouching of packshot for spot LUCINA realized by studio EALLIN ANIMATION


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:52:21 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/141-lucina-jogurtina-en
LOUSKÁČEK 3D http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/102-the-nutckracker-3d-cz Fantasy filmové zpracování klasického baletu Petra Iljiče Čajkovského LOUSKÁČEK (NUTCKRACKER) v koprodukci Velké Británie a Maďarska. Pro mne první zkušenost s prací pro velkofilm holywoodského formátu ve studiu UPP. Přes rok intenzivní práce na projektu.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 16:06:01 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/102-the-nutckracker-3d-cz
DVĚ STRANY | tématický snímek http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/123-two-sides-cz TWO SIDES je v první řadě podobenství a zároveň krátký nezávislý film, který jsem tvořil příležitostně mezi lety 2006-2008. V roce 2014 jsem poskládal tematicky snímek s dalšími záběry (i komerčními) do jednoho filmu. U všech snímků jsem provedl kompletně novou 2D/3D kompozici, postprodukci a grading.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 27 Oct 2014 11:47:53 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/123-two-sides-cz
TWO SIDES | themereel http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/167-two-sides-en TWO SIDES is a parable and also an independent short personal movie project, which I created ocassionally between years 2006 - 2008. In 2014 I compiled another later works (commercials also) thematically in one film.  All images I made completely new 2D / 3D compositing , post-production and grading.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Tue, 28 Oct 2014 15:31:45 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/167-two-sides-en
THE NUTCKRACKER IN 3D http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/174-the-nutckracker-3d-en Fantasy movie according to Petr Iljic Cajkovskij´s classical ballet The Nutcracker in coproduction of the Great Britain and Hungary. It was the first experience for me, when I worked on an epic movie of Hollywood´s standards in studio UPP. Intensive work for more than a year.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 15:59:22 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/30-movies-and-series/174-the-nutckracker-3d-en
HÁDEJ KDO JSEM ? | prima tv http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/126-hadej-kdo-jsem-cz Úvodní televizní znělka pro pořad HÁDEJ KDO JSEM ? na televizní stanici TV PRIMA. Práce na 3D objektech a VFX animacích.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:50:36 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/126-hadej-kdo-jsem-cz
GUESS WHO I AM ? | prima tv http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/157-hadej-kdo-jsem-en Opening TV jingle for show Hádej kdo jsem? (Guess who I am?) for TV station PRIMA. Working on 3D objects and VFX animations

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:51:39 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/29-tv-jingles/157-hadej-kdo-jsem-en
GS | triomen http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/92-gs-triomen-cz Reklamní spot na farmaceutický přípravek pod značkou GS. Realizováno ve studiu 3Desade.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:45:01 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/92-gs-triomen-cz
GS | triomen http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/139-gs-triomen-en Advertising spot on pharmaceutical preparation under the brand GS. Realized in studio 3Desade.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 12:46:00 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/24-advertisment/139-gs-triomen-en
ANNA K | večernice http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/114-annak-vecernice-cz ANNA K jako VEČERNICE. 4 minutový full CG klip v kombinaci s reálnou akcí zpěvačky a originálního komparsu. Dva tvůrci a měsíc intenzivní práce na vizuální (post)produkci. Rok 2006.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:19:31 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/114-annak-vecernice-cz
PROJEKT "Z" http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/124-projectz-cz PROJEKT "Z" byl krátký animovaný film, jehož výrobě jsem spolu s Pavlem Sadílkem věnoval přibližně půl roku.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:22:10 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/124-projectz-cz
ANNA K | The Vesper http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/149-annak-vecernice-en ANNA K as VECERNICE (Vesper). Four-minute full CG clip in a combination with a live life action of the singer and interesting background actors. Two creators and one month of intensive working on a visual (post)production. Year 2006.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:21:45 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/149-annak-vecernice-en
PROJECT "Z" http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/166-projectz-en PROJECT "Z" was a short animated movie. I worked on it with Pavel Sadilek about half a year.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:23:30 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/166-projectz-en
CHINASKI | Vrchlabí http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/111-chinaski-vrchalbi-en Music clip for band CHINASKI and their song VRCHLABI. Winter roadmovie and party of road maintenance crew on the top of the snowy hill.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:29:56 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/111-chinaski-vrchalbi-en
EWA FARNA | zapadlej krám http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/112-ewa-farna-clip-cz Hudební klip pro EWU FARNOU s animovanými efekty, které způsobují dynamické objevování a mizení věcí a členů hudební skupiny. Žraločí ploutev se znenadání vynoří z podlahy průměrného pokoje puberťačky...


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:32:15 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/112-ewa-farna-clip-cz
MANDRAGE | kapky proti slzám http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/113-mandrage-kapky-proti-slzam-cz Klip pro hudební skupinu MANDRAGE. Animované VFX skákajících bálónků v 3D rekonstruovaných fotografiích (video-tapes)


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:41:42 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/113-mandrage-kapky-proti-slzam-cz
CHINASKI | Vrchlabí http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/150-chinaski-vrchalbi-cz Hudební klip pro skupinu CHINASKI a skladbu VRCHLABÍ. Zimní roadmovie a mejdan silničářů na vrcholu zasněženého kopce.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:30:59 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/150-chinaski-vrchalbi-cz
EWA FARNA | The lost thing http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/151-ewa-farna-clip-en Music clip for EWA FARNA with animated effects, which cause dynamic appearing and disappearing of things and band´s members. Shark´s fin surfaces surprisingly in an average teenager´s room...


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:34:20 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/151-ewa-farna-clip-en
MANDRAGE | drops to tears http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/154-mandrage-kapky-proti-slzam-en Music clip for band MANDRAGE. Animated VFX of jumping balls in 3D reconstructed photos (video-tapes).


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:42:54 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/154-mandrage-kapky-proti-slzam-en
METOP | show movie http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/129-metop-show-cz Samotný krátký film byl vytvořen pro účely prezentace firmy na veletrhu INTERZOO v Norimberku 2006. Součástí prezentace byla také 3D  vizualizace/obraz amazonského biotopu paspartovaný do velikosti A0

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 01 Sep 2014 03:01:50 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/129-metop-show-cz
METOP | show movie http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/164-metop-show-en This short movie was made for company´s presentation on fair INTERZOO in Nürnberg 2006. Part of the presentation was also 3D visualisation of the amazonian biotop pasparted to A0.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 01 Sep 2014 03:02:41 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/164-metop-show-en
LENKA DUSILOVÁ | vlčí oči http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/110-lenka-dusilova-oci-cz Hudební klip pro LENKU DUSILOVOU a její VLČÍ OČI. První projekt, na kterém jsem spolupracoval s režisérem Pavlem Sadílkem.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:39:44 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/110-lenka-dusilova-oci-cz
LENKA DUSILOVÁ | Wolf Eyes http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/153-lenka-dusilova-oci-en Music clip for LENKA DUSILOVA and her VLCI OCI (Wolf Eyes). My first collaboration with director Pavel Sadilek.


Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 13:40:35 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/28-music-clips/153-lenka-dusilova-oci-en
UVNITŘ KNIHY | krátký nezávislý film http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/122-inside-a-book-short-cz UVNITŘ KNIHY byl mým prvním pokusem o krátký nezávislý animovaný snímek , který jsem se snažil zrealizovat mezi lety 2002-2003.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Mon, 01 Sep 2014 02:59:08 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/122-inside-a-book-short-cz
INSIDE A BOOK | independent shortmovie http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/163-inside-a-book-short-en INSIDE OF A BOOK was my first experience with an independent short animated movie, which I tried to realized between 2002 - 2003.

Read More...

]]>
johnbruk@seznam.cz (Super User) Sun, 31 Aug 2014 14:08:54 GMT http://smtpauth.jan-brukner.cz/index.php/en/projects-list/25-shortmovies/163-inside-a-book-short-en